Vũ Hà Anh Tú

Trường:Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (Bill Gates School)

Khối:1

Lớp:1A3

ID:35499268

Quận/Huyện:Quận Hoàng Mai

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111380165619:40 18/10/2021
21980123020:02 18/10/2021
33860180216:47 31/10/2021
4499080518:02 28/11/2021
511000111716:45 12/12/2021
611000167623:08 02/01/2022
71960224515:57 19/01/2022
81970270416:05 24/02/2022
91870270216:05 15/03/2022
1011370194016:45 02/05/2022
 Tổng1038017877 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5