PHAM GIA BAO

Trường:Trường Tiểu học Đông Thái

Khối:1

Lớp:1a7

ID:35493679

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11630180109:28 16/10/2021
21610180110:00 16/10/2021
31990165715:49 27/10/2021
44100091714:46 28/11/2021
511000109115:25 18/12/2021
63100079313:04 17/01/2022
72930265309:44 19/01/2022
81980267109:44 24/02/2022
91910270209:48 16/03/2022
 Tổng805016086 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2