Nguyễn Khánh Hà

Trường:Trường Tiểu học Kim Đồng

Khối:1

Lớp:1A6

ID:35484331

Quận/Huyện:Quận Ba Đình

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111210180410:58 16/10/2021
21540148611:23 16/10/2021
31910114216:32 22/11/2021
45100091313:23 07/12/2021
5419015313:27 07/12/2021
61970129415:32 24/01/2022
 Tổng48206792 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5