Nguyễn Nhật Lệ

Trường:Trường Tiểu học Dương Quang

Khối:4

Lớp:4a2

ID:35480065

Quận/Huyện:Huyện Mỹ Hào

Tỉnh/Thành phố:Hưng Yên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11330131921:30 14/10/2021
2321067521:15 15/10/2021
32323051515:56 09/12/2021
43310144820:40 09/12/2021
54320180221:17 09/12/2021
65250125121:00 01/01/2022
71710270108:45 19/01/2022
8150133909:37 24/02/2022
91520270109:59 17/03/2022
101210268114:14 23/04/2022
 Tổng314016432 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2