Trần Bảo Ngọc

Trường:Trường Tiểu học Phước Bình

Khối:1

Lớp:1/5

ID:35478414

Quận/Huyện:Quận 9

Tỉnh/Thành phố:TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111370100020:29 14/10/2021
24970108019:46 19/10/2021
35100081918:55 21/11/2021
41980172719:25 21/11/2021
51990125814:22 12/12/2021
61920131720:09 08/01/2022
73760198721:00 28/02/2022
82760216809:23 05/03/2022
91610196409:51 07/05/2022
 Tổng836013320 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5