NGUYỄN BẢO NAM

Trường:Trường Tiểu học Lê Lợi

Khối:1

Lớp:1A1

ID:35469412

Quận/Huyện:Quận Hà Đông

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13140092323:56 13/10/2021
211000106323:08 14/10/2021
32100088018:06 26/10/2021
411000109922:10 28/11/2021
 Tổng44003965 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1185 · Branch · Slug: 455231a82d120856f74e31598692f236ef4e3931