Đào Ánh Dương

Trường:Trường Tiểu học Phúc Sơn

Khối:1

Lớp:B

ID:35465115

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11750180119:51 13/10/2021
21560180220:23 13/10/2021
31450180120:22 24/11/2021
41510180214:56 19/12/2021
51620180215:27 19/12/2021
61480180119:48 30/12/2021
71560270111:42 06/02/2022
82750270120:38 20/03/2022
91520270110:07 27/03/2022
 Tổng520018912 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5