Bùi Nhã Uyên

Trường:Trường Tiểu học Lê Lợi

Khối:3

Lớp:3E

ID:35464382

Quận/Huyện:Huyện Krông Buk

Tỉnh/Thành phố:Đắk Lắk

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11480180120:26 14/10/2021
21390180211:05 16/10/2021
32350180110:17 26/10/2021
42350168022:51 16/11/2021
51380180221:26 20/12/2021
64260152810:45 09/01/2022
71200225810:37 19/01/2022
8516095310:05 24/02/2022
 Tổng257013625 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1216 · Branch · Slug: 91d5eda2f2554748027cfe7c3f2810e00074c300