vũ tiến đạt

Trường:Trường Tiểu học Cao Thượng

Khối:2

Lớp:2a

ID:35455243

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
131380154621:04 26/11/2021
2399093920:46 03/12/2021
3198077921:00 03/12/2021
411000111920:22 16/12/2021
53790137121:28 16/12/2021
 Tổng51405754 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2