Lê Quý Đông

Trường:Trường THCS Hoàng Liệt

Khối:6

Lớp:6A4

ID:35434416

Quận/Huyện:Quận Hoàng Mai

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1131072522:04 11/10/2021
21310113822:23 11/10/2021
3223089922:14 26/10/2021
4237085121:44 16/11/2021
51360104621:51 07/12/2021
61430110122:48 28/12/2021
71420148021:45 24/01/2022
85380154322:02 19/03/2022
91300186321:31 22/03/2022
102180116221:41 27/04/2022
 Tổng329011808 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5