Nguyễn Minh Phúc

Trường:Trường Tiểu học Kim Giang

Khối:3

Lớp:3a1

ID:35426770

Quận/Huyện:Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
14560180520:11 25/10/2021
22390180121:25 26/10/2021
32390180015:57 30/10/2021
42290180121:25 24/11/2021
51390180120:56 09/01/2022
64315180221:41 09/01/2022
 Tổng233510810 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2