Lê Bảo Thông

Trường:Trường Tiểu học Thị trấn Bần 1

Khối:1

Lớp:1a7

ID:35426712

Quận/Huyện:Huyện Mỹ Hào

Tỉnh/Thành phố:Hưng Yên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111210180217:09 10/10/2021
22990163820:53 31/10/2021
311000165820:27 07/11/2021
41730180121:11 15/12/2021
51950178010:38 21/12/2021
61830180116:14 03/01/2022
71810171520:36 21/01/2022
81870212415:20 24/02/2022
91830253215:27 17/03/2022
1011400221414:54 25/04/2022
 Tổng962019065 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2