Chu đức Hiếu

Trường:Trường Tiểu học Lê Lợi

Khối:5

Lớp:5a4

ID:35426290

Quận/Huyện:Thành Phố Hà Giang

Tỉnh/Thành phố:Hà Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
16240108519:58 15/10/2021
27150135010:19 30/10/2021
31723090510:06 31/10/2021
413270180221:54 21/11/2021
 Tổng8905142 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5