Triệu Sinh Bình

Trường:Trường Tiểu học Cát Thịnh

Khối:4

Lớp:4A

ID:35415658

Quận/Huyện:Huyện Văn Chấn

Tỉnh/Thành phố:Yên Bái

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12330180109:47 10/10/2021
26260114915:05 08/11/2021
31190161216:47 20/11/2021
41235180220:34 22/11/2021
 Tổng10156364 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5