Đặng Quang Tùng

Trường:Trường Tiểu học Tân Tri

Khối:2

Lớp:2a1

ID:35408552

Quận/Huyện:Huyện Bắc Sơn

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
15500110721:31 09/10/2021
22690128216:45 10/10/2021
321970157609:47 26/11/2021
419880180109:54 10/12/2021
512770170111:15 24/12/2021
 Tổng38107467 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5