Nguyễn Tuấn Minh

Trường:Trường Tiểu học LôMôNôXốp

Khối:3

Lớp:3A1

ID:35402302

Quận/Huyện:Quận Nam Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111210177221:39 09/10/2021
22670163316:48 16/10/2021
31680158020:41 31/10/2021
41620180416:52 20/11/2021
51850180221:22 09/12/2021
61745180111:13 02/01/2022
71490270717:30 19/01/2022
81670269611:34 24/02/2022
92240270211:35 17/03/2022
 Tổng617518497 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5