Nguyễn Đức Tuấn

Trường:Trường Tiểu học Thanh Minh

Khối:2

Lớp:2A

ID:35395123

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12370180114:18 28/10/2021
22440159915:15 09/12/2021
32530179315:45 09/12/2021
42430139209:18 03/01/2022
51660147709:43 03/01/2022
62740180110:33 17/01/2022
 Tổng31709863 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2