nguyễn phương trinh

Trường:Trường THCS Quảng Phú

Khối:6

Lớp:lop 6D

ID:35394618

Quận/Huyện:Huyện Quảng Trạch

Tỉnh/Thành phố:Quảng Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13300112219:32 09/10/2021
21200148320:01 09/10/2021
31021062818:22 02/11/2021
 Tổng7103233 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5