Tặng Ngọc Anh

Trường:Trường TH & THCS Lê Hồng Phong

Khối:5

Lớp:5A

ID:35393544

Quận/Huyện:Thị xã Nghĩa Lộ

Tỉnh/Thành phố:Yên Bái

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11310180110:41 08/10/2021
22320180116:01 17/10/2021
34560180214:41 14/11/2021
46430180110:02 25/12/2021
53230160510:36 06/01/2022
64370180114:08 10/01/2022
7195125110:30 18/01/2022
 Tổng231511862 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1216 · Branch · Slug: 91d5eda2f2554748027cfe7c3f2810e00074c300