Nguyễn Đăng Khoa

Trường:Trường Tiểu học Đông Thái

Khối:1

Lớp:1a7

ID:35381139

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1181079116:45 07/10/2021
2152074418:01 09/10/2021
3150089713:03 27/10/2021
41990104513:33 20/11/2021
51100085722:46 11/12/2021
61990118421:27 30/12/2021
71760123009:20 19/01/2022
81820156209:26 24/02/2022
91660121809:24 16/03/2022
 Tổng70509528 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2