Thái Minh Thiện

Trường:Trường Tiểu học Kim Đồng

Khối:5

Lớp:5A2

ID:35380640

Quận/Huyện:Quận Ba Đình

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13450177815:12 07/10/2021
21340180216:50 08/10/2021
31450180217:31 02/11/2021
45450180117:06 09/12/2021
51510177916:12 10/12/2021
63620180215:30 13/01/2022
72580270216:56 12/02/2022
81620267715:09 06/03/2022
 Tổng402016143 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5