Nguyen Thi Thuy Duong

Trường:Trường Tiểu học Vĩnh Trung

Khối:4

Lớp:4B

ID:35378364

Quận/Huyện:Huyện Vĩnh Linh

Tỉnh/Thành phố:Quảng Trị

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11410107608:45 07/10/2021
24360180109:40 08/11/2021
33300180120:16 16/11/2021
43440114509:33 15/01/2022
52370164615:09 16/01/2022
 Tổng18807469 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5