trannguyenkhoi

Trường:Trường Tiểu học Bồ Lý

Khối:4

Lớp:4a4

ID:35373975

Quận/Huyện:Tam Đảo

Tỉnh/Thành phố:Vĩnh Phúc

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11225069220:15 21/11/2021
2138086120:05 13/01/2022
3525055819:39 16/01/2022
4233076819:55 16/01/2022
5232086419:54 07/02/2022
6117094319:24 10/02/2022
7125090619:41 10/02/2022
8125086420:24 21/03/2022
 Tổng22006456 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5