nguyễn thị phương thảo

Trường:Trường Tiểu học Cao Thượng

Khối:2

Lớp:2A

ID:35371142

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1381097420:57 07/10/2021
22450126420:35 08/10/2021
31552077720:24 09/11/2021
42270108612:47 16/11/2021
57510148421:18 17/12/2021
6137541622:40 17/01/2022
 Tổng29356001 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2