Phạm Bảo An

Trường:Trường Tiểu học Trung Văn

Khối:2

Lớp:2I

ID:35369880

Quận/Huyện:Quận Nam Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11770180516:59 06/10/2021
21970178121:25 06/10/2021
34970157920:58 02/11/2021
43605180220:34 12/01/2022
51660180121:05 12/01/2022
61600180121:28 15/01/2022
71810259514:43 18/01/2022
81740270514:45 23/02/2022
91620194114:32 16/03/2022
101380271010:00 23/04/2022
 Tổng712520520 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5