Phùng Tiến Đạt

Trường:Trường THCS Hợp Thịnh

Khối:7

Lớp:7D

ID:35358576

Quận/Huyện:Huyện Tam Dương

Tỉnh/Thành phố:Vĩnh Phúc

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1238079120:29 05/10/2021
2336084620:47 05/10/2021
 Tổng7401637 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5