Nguyễn Đăng Khoa

Trường:Trường Tiểu học Phước Hội 1

Khối:4

Lớp:4C

ID:35349633

Quận/Huyện:Thị xã La Gi

Tỉnh/Thành phố:Bình Thuận

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12390180208:56 05/10/2021
21400180109:28 05/10/2021
 Tổng7903603 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5