Nguyễn Thảo Nhi

Trường:Trường Tiểu học Đồng Tiến

Khối:1

Lớp:1a2

ID:35348050

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111400148322:28 04/10/2021
25990124522:06 05/10/2021
31960178209:57 15/01/2022
42760180223:34 15/01/2022
52970153219:55 17/01/2022
63820177422:40 17/01/2022
72424060823:05 03/03/2022
 Tổng614010226 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2