Đoàn Tuấn Phong

Trường:Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Tuần Giáo

Khối:3

Lớp:3 a1

ID:35342527

Quận/Huyện:Huyện Tuần Giáo

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11470180219:53 04/10/2021
22320180021:16 22/10/2021
31360180111:11 30/10/2021
42370137213:55 05/12/2021
51230180921:25 11/12/2021
61200120919:12 05/01/2022
7170214810:25 19/01/2022
 Tổng202011941 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2