Tặng Ngọc Anh

Trường:Trường TH & THCS Lê Hồng Phong

Khối:5

Lớp:5A

ID:35337685

Quận/Huyện:Thị xã Nghĩa Lộ

Tỉnh/Thành phố:Yên Bái

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
15270106520:37 05/10/2021
25230128821:27 05/10/2021
312410116514:44 17/11/2021
49340132721:12 20/12/2021
55260180214:58 10/01/2022
64380180209:00 12/01/2022
71380262015:24 18/01/2022
81310256209:12 23/02/2022
91510258210:43 17/03/2022
101190267911:14 23/04/2022
 Tổng328018892 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1216 · Branch · Slug: 91d5eda2f2554748027cfe7c3f2810e00074c300