dương đức thành

Trường:Trường THCS Đông Kinh

Khối:6

Lớp:6A4

ID:35329672

Quận/Huyện:Thành phố Lạng Sơn

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1132073219:45 03/10/2021
2718064419:27 19/01/2022
3216037319:44 19/01/2022
4318076419:57 19/01/2022
54320105020:04 20/01/2022
6345069720:45 20/01/2022
 Tổng16104260 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2