Nguyen Anh Kiet

Trường:Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

Khối:1

Lớp:1Q2

ID:35328370

Quận/Huyện:Quận Nam Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12140085716:32 19/10/2021
23100060209:45 20/10/2021
31100083019:47 02/11/2021
41100061810:42 21/11/2021
51100056221:47 24/12/2021
 Tổng54003469 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616