phạm thu hà

Trường:Trường Tiểu học Trần Phú

Khối:2

Lớp:2c

ID:35323098

Quận/Huyện:Thành phố Yên Bái

Tỉnh/Thành phố:Yên Bái

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
15490180115:42 15/01/2022
21380180216:12 15/01/2022
 Tổng8703603 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5