Đỗ Châu Anh

Trường:Trường Tiểu học LôMôNôXốp

Khối:3

Lớp:3A2

ID:35316432

Quận/Huyện:Quận Nam Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
15820152911:16 12/01/2022
22490154112:14 12/01/2022
31570147420:38 18/01/2022
41500157721:06 18/01/2022
51660180221:38 18/01/2022
62460180222:10 18/01/2022
71640269511:34 19/01/2022
81640211211:25 24/02/2022
91560270511:36 17/03/2022
101270248515:26 23/04/2022
 Tổng561019722 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5