Lê Trần Gia Hân

Trường:Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

Khối:5

Lớp:5THA

ID:35300555

Quận/Huyện:Huyện Hóc Môn

Tỉnh/Thành phố:TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1333061519:57 01/10/2021
24960163820:19 24/10/2021
31620178714:23 10/12/2021
41650179212:59 21/12/2021
51440122314:35 07/01/2022
61970138219:32 12/01/2022
71420134110:37 19/01/2022
814587914:14 24/02/2022
 Tổng443510657 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2