Phạm Hải Phong

Trường:Trường Tiểu học Dương Quang

Khối:4

Lớp:4A2

ID:35290545

Quận/Huyện:Huyện Mỹ Hào

Tỉnh/Thành phố:Hưng Yên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11370174209:04 03/10/2021
21430180215:04 18/10/2021
33390180119:40 02/12/2021
41370180109:15 07/12/2021
51450180120:25 10/01/2022
63270112908:47 11/01/2022
73350271908:45 19/01/2022
81410269609:59 24/02/2022
91320270310:00 17/03/2022
10160120713:50 23/04/2022
 Tổng342019401 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2