Nguyễn Thế Bảo

Trường:Trường THCS Hữu Nghị

Khối:6

Lớp:6A1

ID:35284894

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1145085215:51 30/09/2021
2443073021:10 16/12/2021
3140083920:16 29/12/2021
4136057220:26 29/12/2021
51630131720:59 29/12/2021
61520114722:35 30/12/2021
72540242008:40 18/01/2022
82600127317:33 08/03/2022
91410159208:26 18/03/2022
 Tổng434010742 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5