Nguyễn Vĩnh An

Trường:Trường Tiểu học Kim Giang

Khối:4

Lớp:4a8

ID:35283615

Quận/Huyện:Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
123400117020:06 19/10/2021
26410155614:11 20/10/2021
33410103911:50 26/10/2021
42310120308:00 17/11/2021
51360222007:47 08/12/2021
6343097807:35 06/01/2022
7418030608:05 02/03/2022
8621052410:20 28/03/2022
 Tổng27108996 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2