Vũ Mạnh Hùng

Trường:Trường Tiểu học Thị trấn Bần 1

Khối:4

Lớp:4a1

ID:35278396

Quận/Huyện:Huyện Mỹ Hào

Tỉnh/Thành phố:Hưng Yên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11500180321:18 29/09/2021
21430180222:15 06/10/2021
32390180222:27 29/10/2021
41400180121:33 01/12/2021
51550180221:36 14/12/2021
61530180120:25 11/01/2022
71600248614:41 18/01/2022
81480269909:59 24/02/2022
91350266509:59 17/03/2022
101540204814:04 23/04/2022
 Tổng477020709 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2