nguyen thu uyen

Trường:Trường THCS Thanh Trường

Khối:6

Lớp:6a1

ID:35277829

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1234099620:03 30/09/2021
21310161121:07 07/10/2021
31330170720:46 03/11/2021
41310148220:24 17/11/2021
52350153121:17 21/12/2021
61290107020:31 29/12/2021
74380262609:43 19/01/2022
84190269314:44 23/02/2022
 Tổng250013716 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5