Bùi Đào Uyên Nhi

Trường:Trường Tiểu học Thị trấn Bần 1

Khối:4

Lớp:4A1

ID:35274821

Quận/Huyện:Huyện Mỹ Hào

Tỉnh/Thành phố:Hưng Yên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13470144509:38 30/09/2021
21420152822:46 30/10/2021
3122078910:43 31/10/2021
41370126910:36 01/12/2021
51540142621:27 11/12/2021
61630150215:11 12/01/2022
 Tổng26507959 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2