Nguyễn Tiến Thành

Trường:Trường Tiểu học Hợp Đức

Khối:1

Lớp:1B

ID:35265432

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
15540151021:09 27/10/2021
21410180118:04 31/10/2021
31390180118:39 31/10/2021
42700180121:49 23/11/2021
51800180221:50 14/01/2022
62760180108:26 17/01/2022
71490195215:02 19/01/2022
81610259408:43 24/02/2022
91480157115:29 16/03/2022
 Tổng518016633 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5