Lê Duy Lộc

Trường:Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ

Khối:1

Lớp:1a3

ID:35265067

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
181400103815:12 31/10/2021
211100084221:37 04/12/2021
33980100121:03 05/12/2021
41980101521:22 05/12/2021
56100092821:59 05/01/2022
62950129922:21 05/01/2022
7154091711:40 18/01/2022
81810267208:44 23/02/2022
918045408:09 16/03/2022
 Tổng774010166 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5