Vi Minh Vũ

Trường:Trường Tiểu học Tam Thanh

Khối:1

Lớp:1a1

ID:35261399

Quận/Huyện:Thành phố Lạng Sơn

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111170180122:47 16/01/2022
21960162023:15 16/01/2022
31760180109:23 17/01/2022
41490172109:58 17/01/2022
52980162710:57 17/01/2022
61690180211:29 17/01/2022
71480144113:39 19/01/2022
817097609:56 24/02/2022
 Tổng560012789 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5