Nguyễn Đức Thịnh

Trường:Trường Tiểu học Tam Thanh

Khối:3

Lớp:3A4

ID:35260771

Quận/Huyện:Thành phố Lạng Sơn

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11490180119:30 28/09/2021
2135037922:22 24/12/2021
31400125522:13 25/12/2021
4140040020:06 03/01/2022
5133046320:14 03/01/2022
66350180114:21 15/01/2022
7170124110:55 19/01/2022
 Tổng23907340 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2