Phạm Quốc Nam

Trường:Trường Tiểu học Trâu Quỳ

Khối:1

Lớp:1E

ID:35255404

Quận/Huyện:Huyện Gia Lâm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111400175411:08 28/09/2021
211000144516:10 06/10/2021
311000136211:25 26/10/2021
421000106921:39 17/11/2021
 Tổng44005630 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1185 · Branch · Slug: 455231a82d120856f74e31598692f236ef4e3931