Nguyễn Huỳnh ThiênDi

Trường:Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

Khối:2

Lớp:2H

ID:35255150

Quận/Huyện:Huyện Hóc Môn

Tỉnh/Thành phố:TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11510180115:46 28/09/2021
21720180121:07 13/10/2021
31950180119:06 07/11/2021
42925180216:04 20/11/2021
51910180220:46 12/12/2021
61780180120:43 07/01/2022
71850270216:00 19/01/2022
81400161910:26 23/02/2022
92460193408:32 16/03/2022
10190121209:35 23/04/2022
 Tổng659518275 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5