Vũ Lê Hà Anh

Trường:Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

Khối:1

Lớp:1a11

ID:35246469

Quận/Huyện:Quận Nam Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
19140052311:46 07/10/2021
22100049421:32 07/10/2021
31599063116:27 13/11/2021
44100059015:39 25/11/2021
511000100419:07 26/12/2021
64100076622:11 10/01/2022
71970151814:25 19/01/2022
81960141016:23 23/02/2022
91840114016:20 17/03/2022
1011370122415:46 18/05/2022
 Tổng105309300 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5