Hoàng Khánh Chi

Trường:Trường Tiểu học I-Sắc Newton

Khối:1

Lớp:1CNew

ID:35239476

Quận/Huyện:Quận Bắc Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111400136020:10 30/09/2021
21970100920:47 10/10/2021
31100079920:22 13/01/2022
41100062015:36 14/01/2022
511670104915:52 15/01/2022
62100051710:20 16/01/2022
7172072209:12 18/01/2022
81910133608:52 22/02/2022
91950142008:54 15/03/2022
 Tổng96208832 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5