Đặng Công Khanh

Trường:Trường THCS Mỹ Hưng

Khối:9

Lớp:9a1

ID:35237448

Quận/Huyện:Huyện Mỹ Lộc

Tỉnh/Thành phố:Nam Định

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11440105719:46 26/09/2021
22560164221:20 23/10/2021
33340142622:18 05/11/2021
41380141521:43 02/12/2021
 Tổng17205540 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5